SVT Sydney Calendar

Koodarai Vellum

Abishekam for Sri Andal, Alankaram & Maha Deeparadhanai.

VAIKUNTA EKADASI

09.00am: Swarga Vaasal Dharisanam 10.30am:Visesha Abhishekam for Sri Venkateswarar Moolavar, Alankaram, Maha Deeparadhana, Special Poojas and Archanas & Oonjal Seva. 02.00pm: Kalyana Utsavam.

Maha Sankranthi-Pongal

09.00am: Visesha Abishekam for Sri Venkateswara Utsava Moorthy, Alankaram and Maha Deeparadhana. 10.00amVisesha Abishekam for Sri Varasidhi Vinayakar, Alankaram, Maha Deeparadhanai and Archanas.

Pradosham

Abhishekam for Sri Nandikeswarar & Sri Chandramouliswarar, Alankaram and Maha Deeparadhanai

Thai Poosam

Visesha Abhishekam for Sri Subramanya Swamy, Sri Valli and Sri Deivasena, Alankaram and Maha Deeparadhanai.

Thai Poosam Festival

Paal Kudam, Kaavadi Aattam, Visesha Abhishekam for Sri Subramanya Swamy, Sri Valli and Sri Deivasena, Alankaram and Maha Deeparadhanai.

Pradosham

Abishekam for Sri Nandikeshwarar & Sri Chandramouliswarar, Alankaram and Maha Deeparadhanai.