SVT Sydney Calendar

Shiva Shrine Pratishta Day

Anugya, Vigneswara Pooja, Punyakavachanam, Kalasa Pooja, Rudra Moola Mantra Homam, Maha Poornahuti, Visesha Abhishekam, Alankaram & Maha Deeparadhanai.

Sahasra KalasAbhishekam

Sankalpam, Pubyaka Vachanam, Kalasa Sthpanam, Moola Mantra Homam, followed by Abhishekam, Alankaram and Sodosa Upacharam. Garuda Sevai.

Pradosham

Abishekam for Sri Nandikeshwarar & Sri Chandramouliswarar, Alankaram and Maha deeparadhanai 

Sri Siva Mahotsavam – Poorvaangam

6.00am: Sri Ganesha Pooja, Sri Devatha Anugyai, Sri Ganapathy Homam, Sri Navagraha Homam, Deeparadhanai. 4.00pm: Sri Vigneswara Pooja, Yajamana Sankalpam, Rakshabandanam,

SM – Day 2

10.00am: Yagashala Pooja (Second Kala Siva Homam), 06.45pm: Vasantha Mandapa Poojas.

SM – Day 3

10.00am:  Yagashala Pooja (Fourth Kala Siva Homam), 06.45pm: Vasantha Mandapa Poojas