SVT Sydney Calendar

Pradosham

Abishekam for Sri Nandikeshwarar & Sri Chandramouliswarar, Alankaram and Maha Deeparadhanai

SM – Day 10

09.30am: Choorna Utsavam 11.30am: Theerthavari 05.30pm: Dwaja Avarohanam

Pradosham

Abishekam for Sri Nandikeshwarar & Sri Chandramouliswarar, Alankaram and Maha Deeparadhanai

Pournami

Lalitha Sahasranama archana for Sri Tripurasundari

Pradosham

Abishekam for Sri Nandikeshwarar & Sri Chandramouliswarar, Alankaram and Maha Deeparadhanai.