SVT Sydney Calendar

Sundaramurthy Nayanar Guru Pooja Festival

08.30pm: Abhishekam, Alankaram and Maha Deeparadhanai for Niruthy Valampuri Vinayakar and Sundaramurthy Nayanar. Chanting of Thirumurai and Thiruvasagam. 12.30pm: Special Pooja for Sundaramurthy Nayanar Panchaloka idol and procession within Temple followed bt Maha Deeparadhanai.

Pradosham

Abishekam for Sri Nandikeshwarar & Sri Chandramouliswarar, Alankaram and Maha Deeparadhanai

Pournami

Sri Lalitha Sahasranama Archana for Sri Tripurasundari.

SRI JAYANTHI

Abhishekam for Sri Krishna and Utsavamuthys Lord Venkateswara Sametha Sri Devi and Bhoodevi followed by Alankaram and Maha Deeparadhanai.

Pradosham

Abishekam for Sri Nandikeshwarar & Sri Chandramouliswarar, Alankaram and Maha Deeparadhanai