SVT Sydney Calendar

Pradosham

Abhishekam for Sri Nandikeshwarar, Sri Chandramouliswsarar, Alankaram and Maha Deeparadhanai.

Pradosham

Abhishekam for Sri Nandikeshwarar, Sri Chandramouliswsarar, Alankaram and Maha Deeparadhanai.

Pournami

Lalitha Sahasranama Archana for Sri Tripurasundari

Aarudhra Dharshanam

Abhishekam for Sri SivagamaSundari and Sri Natarajar, Alankaram and Shodashopachara Maha Deeparadhanai