Pongal 2021

Maha Sankaranthi – Pongal

Thursday – 14th January 2021

Programme:

09.00am: Visesha Abhishekam for Sri Venkateswara Utsavamoorthy, Alankaram & Deeparadhanai.

10.00am: Visesha Abhishekam for Sri Varasidhi Vinayakar, Alankaram and Deeparadhanai.

Ritual Donation:

Abhishekam for Lord Venkateswara (Utsavamoorthy) – $101

Abhishekam for Lord Varasidhi Vinayakar – $101

Archana – $ 20

Garland Donation:

Lord Venkateswara (Utsavamoorthy) – $ 82.50

Lord Varasidhi Vinayakar – $110

Book Online Now

 

Ohm Namo Sri Bhagavathe Vasudevayah!!                                                    Ohm Sri Ganapathaye Namaha!! 

Share this page with your friends via: