Donation / Price list

POOJA / RITUAL

Donation Price

Archana (with Pooja Material)

$20.00

Archana (No Material)

$10.00

KumKuma Archana

$25.00

Sahasranama Archana

$75.00

Moksha Archana

$51.00

Oil Lamp

$5.00

Ghee Lamp

$5.00

Karpoora Harathi

$5.00

Car Pooja

$51.00

Abhishekam

$151.00

Linga Abshikam Ganga Jal

$20.00

Homam

$201.00

Satya Narayna Pooja

$151.00

Kalyana Utsavam

$251.00

Wedding @Temple

$5,800.00

Sashtiapthapurthi (60th Birthday)

$501.00

Annaprasanam

$51.00

Namkaranam @Temple

$51.00

Akshrabyesam @Temple

$51.00

Punyakavachanam @Temple

$251.00

Upanayanam

$501.00

Special Pooja

$25.00

Vadamalai

$151.00

VennaiKappu

$251.00

Sadabishekam (80th Birthday)

$501.00