Shiva Mahotsavam 2019 – Day 4 – Thursday – 28th Feb 2019

Previous Day     Next Day
S.NoTimeProgram
16.00 am - 7.00 amNithya Poojas at all shrines
Abhishegam and Alankaram for
Sri Vinayagar, Shri Chandramouleeswarar,
Sri Tripurasundari, Sri Subramanya Swamy,
Sri Valli and Sri Deivanai.
Yagasala Homam
(6th Kala Yagasala Pooja)
210.00 am - 11.30 amDwajasthamba Poojas and
Navasanthi Poojas
312.00 pm - 12.45 pm Padichattam Alangaram -
Vasantha Mandapa Poojas =
Inside Veethi -Yaga Darsanam - Poornahuthi and
maha Deeparadhana.
ANNA DHANAM
44.00 pm - 5.30 pmYagasala Poojas (7th Kala Siva Homam)
Yaga Dharshnam
55.30 pmDwajasthamba Poojas and
Navasanthi Poojas
66.00 pmVasantha Mandapa Poojas
Samaya Kuravargal Utsavam
- Sri ThiruGnanasambandar
- Thirunavukkarasar
- Sundaramurthy Swamigal
- Manikka Vasagar
Procession of Sri Chandramouleeswarar with
Sri Tripurasundari on
Kailasa Parvatha Vahanam
around the Temple - Maha Deeparadhana
Share this page with your friends via: