Shiva Mahotsavam 2019 – Sunday – 24th Feb 2019

Previous Day     Next Day

S.NoTimeProgram
16.00 am - 8.30 amSri Ganapathi Pooja - Sri Devatha
Anugnai - Sri Ganapathi Homam -
Sri Navagraha Homam -
Deeparadhana
24.00 pm - 7.00 pmSri Vigneshwara Pooja, Yajamana
Sankalpam Acharya Varanam,
Sarva Devatha Prarthanai, Vaasthu
Shanthi and PreveshaBali
Mrit Sangraham (Collection of soil for sowing of seeds),
Ankurarpanam (germination of seeds) Rakshapandhanam &
Deeparadhanai
Share this page with your friends via: