SVT Sydney Calendar

Sahasra KalasAbhishekam

Sankalpam, Pubyaka Vachanam, Kalasa Sthpanam, Moola Mantra Homam, followed by Abhishekam, Alankaram and Sodosa Upacharam. Garuda Sevai.