SVT Sydney Calendar

All Day

SM – Day 8

11.00am: Yagashala & Vasantha Mandapa Poojas.

Pradosham

Abishekam for Sri Nandikeshwarar & Sri Chandramouliswarar, Alankaram and Maha Deeparadhanai