SVT Sydney Calendar

1008 Sangu Abhishekam

1008 Sangu abishekam, Alankaram, Deeparadhana for Sri Varasiddhi Vinayakar.