SVT Sydney Calendar

All Day

GANESH VISARJAN

08.00am: Kalasa Pooja, Ganapathy Moola Mantra Trisathi Homam, Visesha Abhishekam, Sodashobachara Deeparadhanai & Procession around the Temple. 02.30pm: Procession to Stanwell beach and Visarjanam.