SVT Sydney Calendar

ThiruGnanasambandhar Guru Pooja Festival

Abhishekam, Alankaram and Deeparadhanai for Niruthi Vinayagar & ThiruGnanasambandhar. Chanting of a selection of Sambhandhar Thevaram 12.30pm: Special pooja for ThiruGnanasambandhar Panchaloka idol and procession within Siva Te,mple followed by Maha Deeparadhanai.

VAIKASI VISAKHAM

Shatru Samhara Trisati Homam followed by Abhishekam, Alankaram and Maha Deeparadhanai of Lord Sri Murugan.

Pradosham

Abishekam for Sri Nandikeshwarar & Sri Chandramouliswarar, Alankaram and Maha Deeparadhanai.

Pournami

Sri Lalitha Sahasranama Archana for Sri Tripurasundari.

Pradosham

Abishekam for Sri Nandikeshwarar & Sri Chandramouliswarar, Alankaram and Maha Deeparadhanai.

ManickkaVachagar Guru Pooja Festival

08.30pm: Abhishekam, Alankaram and Maha Deeparadhanai for Niruthy Valampuri Vinayakar and ManickkaVachagar. Chanting of Thirumurai and Thiruvasagam. 12.30pm: Special Pooja for ManickkaVachagar Panchaloka idol and procession within Temple followed bt Maha Deeparadhanai.