Brahmotsavam 2019 Photos

Brahmotsavam 2019 Day 1 – Dwaja Roganam & Sesha Vahanam

Brahmotsavam 2019 Day 2 – Pallakku Veethi Utsavam & Hamsa Vahanam

Brahmotsavam 2019 Day 3 – Pallakku Veethi Utsavam & Muthu Panthal Veethi Utsavam

Brahmotsavam 2019 Day 4 – Sarva Bhoopala Veethi Utsavam

Brahmotsavam 2019 Day 5 – Pallakku Veethi Utsavam & Garuda Vahanam Veethi Utsavam

Brahmotsavam 2019 Day 6 – Hanumantha Vahanam & Gaja Vahanam

Sri Durga Homam, Brahmotsavam 2019 Day 7 – Choornatsavam & Suryaprabhai Vahanam

Brahmotsavam 2019 Day 8 – Pallakku Veethi Utsavam & Ashwa Vahanam

Brahmotsavam 2019 Day 9 – Ratha Utsavam & Chakrasnanam

Brahmotsavam 2019 Day 10 – Kalyana Utsavam, Pushpa Yagam & Pushpa Pallakku

Share this page with your friends via: