SVT Sydney Calendar

All Day

VAIKUNTA EKADASI

09.00am: Swarga Vaasal Dharisanam 10.30am:Visesha Abhishekam for Sri Venkateswarar Moolavar, Alankaram, Maha Deeparadhana, Special Poojas and Archanas & Oonjal Seva. 02.00pm: Kalyana Utsavam.