SVT Sydney Calendar

All Day

Maha Sankranthi-Pongal

09.00am: Visesha Abishekam for Sri Venkateswara Utsava Moorthy, Alankaram and Maha Deeparadhana. 10.00amVisesha Abishekam for Sri Varasidhi Vinayakar, Alankaram, Maha Deeparadhanai and Archanas.