SVT Sydney Calendar

SKANDA SASHTI FESTIVAL – Soora Samharam

Abhishekam & Alankaram for Sri Siva Subramanyar, Sri Valli and Sri Devasena, Alankaram and Maha Deeparadhanai.; Utsavamoorthys procession within the Praharam.

Pradosham

Abishekam for Sri Nandikeshwarar & Sri Chandramouliswarar, Alankaram and Maha Deeparadhanai.

Maha Annabhishekam

Abhishekam for Sri Chandramouliswarar with Cooked Rice and Vegetables, Alankaram, Maha Deeparadhanai. The rice used for Abhishekam will be offered as “Prasadam” for devotees. Abhishekam for Sri Chandramouliswarar with Cooked Rice and Vegetables, Alankaram, Maha Deeparadhanai. The rice used for Read More ...

Pournami

Lalitha Sahasranama Archana for Sri Tripurasundari.