SVT Sydney Calendar

Pradosham

Abhishekam for Sri Nandikeshwarar, Sri Chandramouliswsarar, Alankaram and Maha Deeparadhanai.

New Year Eve Special Pooja

Bhajans, Mid-night Maha Deeparadhanai for Lord Sri Venkateswara, Sri Mahalakshmi and Sri Andal.