SVT Sydney Calendar

Thai Poosam Festival

Paal Kudam, Kaavadi Aattam, Visesha Abhishekam for Sri Subramanya Swamy, Sri Valli and Sri Deivasena, Alankaram and Maha Deeparadhanai.

Pradosham

Abishekam for Sri Nandikeshwarar & Sri Chandramouliswarar, Alankaram and Maha Deeparadhanai.

ThiruVilakku Pooja

Thiru Vilakku Pooja, Sri Lalitha Sahasranama Archana and Maha Deeparadhanai.

Shiva Shrine Pratishta Day

Anugya, Vigneswara Pooja, Punyakavachanam, Kalasa Pooja, Rudra Moola Mantra Homam, Maha Poornahuti, Visesha Abhishekam, Alankaram & Maha Deeparadhanai.

Sahasra KalasAbhishekam

Sankalpam, Pubyaka Vachanam, Kalasa Sthpanam, Moola Mantra Homam, followed by Abhishekam, Alankaram and Sodosa Upacharam. Garuda Sevai.

Pradosham

Abishekam for Sri Nandikeshwarar & Sri Chandramouliswarar, Alankaram and Maha deeparadhanai