SVT Sydney Calendar

Pradosham

Abishekam for Sri Nandikeshwarar & Sri Chandramouliswarar, Alankaram and Maha Deeparadhanai

SRI VINAYAGAR CHATHURTHI

Ganapathy Homam, Abhishekam, Alankaram and Maha Deeparadhanai for Sri Varasiddhi Vinayagar.

GANESH VISARJAN

08.00am: Kalasa Pooja, Ganapathy Moola Mantra Trisathi Homam, Visesha Abhishekam, Sodashobachara Deeparadhanai & Procession around the Temple. 02.30pm: Procession to Stanwell beach and Visarjanam.

Pradosham

Abishekam for Sri Nandikeshwarar and Sri Chandramouliswarar, Alankaram and Maha Deeparadhanai.

Pournami

Lalitha Sahasranama Archana for Sri Tripurasundari

Pradosham

Abishekam for Sri Nandikeshwarar and Sri Chandramouliswarar, Alankaram and Maha Deeparadhanai.