SVT Sydney Calendar

SRI VINAYAGAR CHATHURTHI

Ganapathy Homam, Abhishekam, Alankaram and Maha Deeparadhanai for Sri Varasiddhi Vinayagar.

GANESH VISARJAN

08.00am: Kalasa Pooja, Ganapathy Moola Mantra Trisathi Homam, Visesha Abhishekam, Sodashobachara Deeparadhanai & Procession around the Temple. 02.30pm: Procession to Stanwell beach and Visarjanam.

Pradosham

Abishekam for Sri Nandikeshwarar and Sri Chandramouliswarar, Alankaram and Maha Deeparadhanai.

Pournami

Lalitha Sahasranama Archana for Sri Tripurasundari

Pradosham

Abishekam for Sri Nandikeshwarar and Sri Chandramouliswarar, Alankaram and Maha Deeparadhanai. 

First Purattasi Sanivaram

07.30am: Navagraha Homam 08.30am: Abishekam for Navagraha, Alankaram, Maha Deeparadhana & Archanas 10.30am: Sri Venkateswara, Special Abishekam, Alankaram, Maha Deeparadhanai and Archanas.