SAHASRA KALASA ABHISHEKAM 2023

SAHASRA KALASA ABHISHEKAM Saturday, the 28th January 2023     śrī śēṣaśaila garuḍāchala vēṅkaṭādrinārāyaṇādri vṛṣabhādri vṛṣādri mukhyām ।ākhyāṃ tvadīya vasatē raniśaṃ vadantiśrī vēṅkaṭāchalapatē tava suprabhātam ॥sadā vēṅkaṭēśaṃ smarāmi smarāmi ।harē vēṅkaṭēśa prasīda prasīda  The significance of the ritual Sahasra Read More …

Makara Sankaranthi – Pongal

Makara Sankaranthi – Pongal Sunday – 15th January 2023 Programme: 09.00am: Visesha Abhishekam for Sri Venkateswara Utsavamoorthy, Alankaram & Deeparadhanai. 10.00am: Visesha Abhishekam for Sri Varasidhi Vinayakar, Alankaram and Deeparadhanai. Ritual Donation: Abhishekam for Lord Venkateswara (Utsavamoorthy) – $101 Abhishekam Read More …

THIRUVEMPAVAI FESTIVAL & ARUDHRA DARSHANAM 2022/23

  THIRUVEMPAVAI FESTIVAL & ARUDHRA DARSHANAM Wednesday 28th Dec 2022 to Friday 6th Jan 2023 ஓரொரு கால் எம்பெருமான் என்றென்றேநம்பெருமான் சீரொருகால் வாய் ஓவாள்சித்தம் களிகூர நீரொருகால் ஓவாநெடுந்தாரை கண்பனிப்ப பாரொருகால் வந்துஅணையாள் விண்ணோரைத் தான் பணியாள்பேரரையற்கு இங்ஙனே பித்தொருவர் ஆமாறும்ஆரொருவர் இவ்வண்ணம் ஆட்கொள்ளும் வித்தகர் தாள்வார் உருவப் பூண்முலையீர் Read More …

New Year Eve and New Year Day

New Year Eve and New Year Day Venkatesho, Vasudeva, Pradhyumno, Amitha Vikrama,Sankarshano Anirudhascha Seshadri Patireva ChaJanardhana, Padmanabho, Venkatachala Vasana,Srushti Kartha, Jagannatho, Madhavo, Bhaktha VathsalaGovindo, Gopathi, Krishna, Kesavo, Garuda Dwaja,Varaho, Vamanaschaiva, Narayana, AdhokshajaSridara, Pundarikaksha, Sarva Deva Sthutho Hari,Sri Narasimho, Maha Simha, Read More …

VAIKUNTA EKADASI

  VAIKUNTA EKADASI Monday 2nd January 2023 “shaanta-kaaram bhujaga-shayanam padma-naabham suresham vishwa-dhaaram gagana-sadrisham megha-varanam shubhaangam. lakshmi-kaantam kamala-nayanam yogi-bhi-dhyaana- agamyam vande vishnum bhava-bhaya-haram sarva-lokaika- naatham” I sing praising the Lord Vishnu Shaanta – He who has the peace;  Kaaram- demeanor and Read More …

Shri Hanumath Jayanthi

Shri Hanumath Jayanthi Friday 23rd December 2022 yathra yathra raghunatha keerthanam thathra thathra kruthamasthakanjalem | pashpavari paripurna lochanam maruthim namatha rakshasanthagam || Sri Maruthi (Son of Wind God), the terror to demons (Rakshasas) is present wherever praise of Sri Rama is sung, Read More …